GH原木展示層板

▪品名: GH原木展示層板
▪木種: 楝木/日本櫸木/非洲柚木(可選板材)
▪產地國家: 台灣製作
▪尺寸: 訂製品/接受訂製
▪價格: 請親臨參觀討論後報價